Sider

2 resultater

  Oppførsel i laboratoriet (100%)
  ... laboratoriet Hvis du bruker kontaktlinser, skal du alltid benytte vernebriller Bruk alltid vernebriller når det er påkrevet Hvis du søler, tørk opp med det samme. Husk å tørke...

  Les mer

  Lær om spredning av smittsomme sykdommer! (50%)
  ... forebygging/behandling av infeksjonssykdommer (bl.a. influensavirus og COVID-19), og biologiske våpen. Forsøkstid: ca. 30-45 min Tilleggsutstyr Vernebriller Laboratoriefrakker ...

  Les mer